WATERSCHAPSBLADWatervergunning en Ontheffing wegen voor het verwijderen en het aanbrengen van een trafostation aan de Nieuwlandsedijk in Oud-Vossemeer, gemeente Tholen

Aanvraag voor Bestuur | Organisatie en beleid

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning en een ontheffing wegen verleend voor het verwijderen en het aanbrengen van een trafostation aan de Nieuwlandsedijk in Oud-Vossemeer, gemeente Tholen. De vergunning en ontheffing zijn geregistreerd onder nummer VOS3253.Waarom publiceert het waterschap dit bericht?Een ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen in of bij de openbare weg. Een watervergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen in of nabij een waterloop. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Vragen?Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.Bent u het niet eens met de vergunning of ontheffing? U kunt het waterschap tot 1 februari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning of ontheffing. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning of ontheffing tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in .

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten