GEMEENTEBLADOntwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning uitgebreid, het brandveilig gebruiken van de brede school, Tholen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning te verlenen:Voor: het brandveilig gebruiken van de brede schoolLocatie: Sint-Maartensdijk - Oosterscheldestraat 3 en Zonnebloemstraat 1 en 3Verzonden op: 21 december 2023InzageDe ontwerpbeschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen.ZienswijzeTijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het Team Ruimte, telefoonnummer 14 0166. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in Sint-MaartensdijkSint-MaartensdijkSint-Maartensdijk.

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten