GEMEENTEBLAD Huisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Tholen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen;Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Tholen, waarin gemeenten onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;besluiten1.tot vaststelling van de nummeraanduiding:WoonplaatsStraatnaamHuisnummerHuisletterTholenSlabbecoornweg1amet ingang van 7 februari 2024 de nummeraanduiding van de hierboven object toe te kennen.2.dat aan de in deze beschikking opgenomen toekenning van een nummeraanduiding geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.Bezwaar    Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Hiervoor dient een  bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in .

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten