GEMEENTEBLAD Aanvraag vaststellen van maatwerkvoorschriften Slabbecoornweg 1, Tholen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij op 22 december 2023 een aanvraag hebben ontvangen voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor de inrichting gelegen aan de Slabbecoornweg 1 te Tholen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De aanvraag gaat over grenswaarden stikstof en fosfor. U kunt de aanvraag op verzoek bekijken. Wanneer u hiertegen een bezwaarschrift wilt indienen, moet u eerst het besluit op de aanvraag afwachten. Wanneer u de stukken over deze aanvraag wilt bekijken, kunt u contact opnemen met een medewerker van de RUD Zeeland, tel. 0115-745100. Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.Tholen, 1 februari 2024

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in Tholen.

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten