Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak en het maken van een trapgat in de zoldervloer, Tholen 54 te Utrecht, HZ_WABO-23-41796

Aanvraag voor bouwvergunning

Tholen 54 te Utrecht HZ_WABO-23-41796 Toelichting: het bouwen van een dakkapel op het voordakvlak en het maken van een trapgat in de zoldervloer Datum besluit: 8 februari 2024 Startdatum bezwaartermijn: 10 februari 2024 Besluit: Verleend Bezwaar maken Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar. Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift staat in elk geval: •uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer •de omschrijving en het kenmerk van het besluit •de reden van uw bezwaar Stukken inzien Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt: •Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien. •E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: •het kenmerk van deze aanvraag, •uw naam, adres en telefoonnummer, •en welke informatie u wilt inzien. Wij e-mailen u dan de juiste stukken

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in Utrecht.

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten