[Bekendmaking]

Aanvraag voor verkeersbesluit

[Bekendmaking Instemmen met Melding uitweg voor de locatie ’s-Gravenkreek 41 te Sint-Annaland Locatie : ’s-Gravenkreek 41 te 4697 DD Sint-Annaland Omschrijving : Melding uitweg Registratienummer : 777944 Startdatum bezwaartermijn : 29 februari 2024 Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen 6 weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het bestreden besluit niet geschorst. Wilt u voorkomen dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. ]

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Tholen. Bekijk alle Bekendmakingen Tholen in Sint-Annaland.

https://tholenkrant.nl/bekendmakingen-tholen/

Deel dit bericht:

Redactie Tholenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Tholenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Tholen.

Gerelateerde berichten